Experimentális Kardiológia Munkacsoport

III. - IV. éves Hallgatók, FIGYELEM!

Kedves Hallgatók!

A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán experimentális kardiológiai munkacsoportba várjuk tudományos diákköri tevékenységre vágyó, elsősorban harmad- vagy negyedéves hallgatók jelentkezését.

Aktuálisan futó projektek:

- a pitvari remodelláció és ritmuszavar-kiválthatóság vizsgálata rendszeres fizikai terhelés okozta
  szívmegnagyobbodás (sportszív) patkánymodelljén
  (Oláh Attila)

- akut fizikai terhelés kardiális hatásai, fókuszban a pitvari ritmuszavar-kiválthatóság és az oxidatív stressz
  (Oláh Attila)

- a krónikus szívelégtelenség funkcionális, morfológiai és molekuláris jellemzőinek vizsgálata különböző
  (fokozott előterhelés indukálta szívelégtelenség [arteriovenosus shunt modell], fokozott utóterhelés
  indukálta szívelégtelenség [transverse aortic constriction modell] és post-infarktusos remodelláció [LAD
  ligációs modell]) kisállatmodellekben
  (Ruppert Mihály)

- bal kamra elégtelenség kiváltotta jobb kamrai remodelláció vizsgálata patkánymodellben
  (Ruppert Mihály)

- mikroRNS-ek kórélettani szerepének vizsgálata kardiovaszkuláris kórképekben humán, terminális
  szívelégtelen mintákon
  (Ruppert Mihály)

 

Elsajátítható módszerek

in vivo technikák:
-kisállat-echokardiográfia
-in vivo elektrofiziológia
-mikrosebészeti (AV shunt, TAC, LAD ligáció) beavatkozások kisállatokon
-nyomás-térfogat analízis

in vitro technikák:
-fehérjeexpressziós vizsgálat (Western blot)
-génexpressziós vizsgálat (qRT-PCR)
-immunhisztokémia

A jelentkezéseket, melyek tartalmaznak egy önéletrajzot és rövid motivációs levelet, elektronikus formában várjuk a radovitstamas@yahoo.com, o.attilio@gmail.com és a ruppertmis@gmail.com e-mail címekre.

Érdeklődés esetén a munkacsoport aktuális publikációit szívesen elküldjük.

Várjuk a jelentkezéseket, üdvözlettel:

Dr. Radovits Tamás, egyetemi docens

Dr. Oláh Attila, kardiológus szakorvosjelölt

Dr. Ruppert Mihály, PhD hallgató