Kutatási lehetőség a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán

TDK munka a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán


Kardiológiai Tanszék, Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport, Sejtbiológiai Laboratórium

Kutatásaink során a human agyi és szív eredetű endothelsejt tenyészetekben patológiás és terápiás hatásokat modellezünk. Jelenleg a neurotrofikus növekedési faktorok termelődésével foglalkozunk, illetve az általuk kiváltott hatásokat vizsgáljuk.

Munkánk kapcsolódik a klinika betegellátó tevékenységéhez is. Akut koronária szindrómás betegek vérmintáiban trombocita és endothel aktivációra jellemző biokémiai marker molekulákat vizsgálunk. Ezen kívül lehetőség van ugyanennél a betegcsoportnál a trombocita aggregációs terápia klinikai és laboratóriumi adatainak feldolgozására is.

Várjuk lelkes és kitartó hallgatók jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának laboratóriumunk munkájába. Bevezetjük őket a sejt izolálás és tenyésztés praktikáiba, a fehérje- és génexpressziós vizsgálatok rejtelmeibe.

Érdeklődés és jelentkezés:

dr.Skopál Judit, PhD
tudományos munkatárs
Semmelweis Egyetem, ÁOK
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
1122 Budapest, Gaál József u. 9-11.
tel:+36-20-6632649
e-mail: jskopal56@gmail.com

 

Szívtranszplantációval kapcsolatos témakörökben

1. Donor specifikus antitestek jelentősége szívtranszplantáción átesett betegek kilökődési reakciójában 
 
Szívtranszplantált betegek graftjának kilökődése akár fatális következményekkel is járhat. Rejekció során az idejében történő, adekvát kezelés nélkülözhetetlen a jó túlélés szempontjából, azonban ez gyakran nehézségekbe ütközik. A keringő donor specifikus antitesteknek kóroki szerepe lehet ezekben a folyamatokban, monitorizálásuk megoldott, azonban az eredmények interpretálása nem egyértelmű a nemzetközi irodalom alapján. Célunk, a donor specifikus antitestek szerepének pontosabb megismerése a kilökődési mechanizmusokban, illetve prognosztikai szerepük pontosítása.
 
2. CMV vírusfertőzés előfordulása és megelőzése szívátültetésen átesett betegeknél
 
A cytomegalovírus (CMV) a szervtranszplantáción átesett betegek infekciós eredetű morbiditásáért és mortalitásáért a legnagyobb mértékben felelős vírus. Lehetséges szerepet tulajdonítanak neki a szívtranszplantáció után fellépő koszorúérbetegség és a kilökődési reakiók kialakulásában. A CMV infekció megelőzése érdekében a szívátültetés után a betegek profilaktikus antivirális kezelésben részesülnek, azonban így is gyakori a vírus megjelenése a véráramban. Kutatásunk célja az optimális profilaktikus terápia kialakítása és a CMV infekciók hosszú távú következményeinek vizsgálata. 

3. CYP3A enzimek szerepe a tacrolimus metabolizmusában szívtranszplantált betegeknél

A szívtranszplantáció után élethossziglan szükséges immunszuppresszív terápia optimális mértékének meghatározása, különösen a fenntartó terápia részét képező tacrolimus szérumszint beállítása nagy klinikai jelentőséggel bír a rejekció, illetve a fertőzések és gyógyszer mellékhatások (pl. vesefunkció romlás) elkerülése miatt. A tacrolimus metabolizmusában a máj CYP3A enzimei játszanak meghatározó szerepet, melyek polimorfizmusa eltérő gyógyszerigényt eredményezhet. Kutatásunk célja azt vizsgálni,  hogy a megfelelő szérumszint eléréséhez szükséges tacrolimus dózis hogyan függ a CYP3A5 genotípustól és a CYP3A4 mRNS expressziótól; illetve hogy a farmakogenetikai eredmények alapján beállított tacrolimus terápia alkalmazásával hogyan változik a klinikai kimenetel.

Érdeklődés és jelentkezés emailben:
 
Dr. Sax Balázs
egyetemi adjunktus
Semmelweis Egyetem, ÁOK
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
1122 Budapest, Városmajor u. 68.
E-mail: sax.balazs@kardio.sote.hu