Pályázatok

Pályázat magyarországi nemzetközi konferencián való részvételre

2018. 03. 08.

A Semmelweis Egyetem az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekttámogatás segítségével hozzájárul a TDK keretein belül kutatómunkát végző hallgatók Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi konferencián történő részvételéhez, saját eredményeik bemutatásához, így támogatva a nyitott szemléletű, széles látókörű tudományos diákköri munka folyamatát.

A pályázatok beadási határideje: 2018. április 15.

tovább »

CIKKSZERZŐK, FIGYELEM!

2017. 10. 19.
A Tudományos Diákköri Tanács ezúton hívja fel a tdk-hallgatók figyelmét arra, hogy a 2018. február 7-9 között megrendezésre kerülő házi TDK-konferencián oklevéllel, illetve pénzjutalommal díjazza azon hallgatókat, akiknek nemzetközi impaktfaktorral bíró, elsőszerzős publikációjuk van. (Időszak: 2017. januártól 2018. januárig)
tovább »

A Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítványról

Stephen W. Kuffler Díj odaítélése tudományos kiválóság elismerésére Közép-Európában kutatást folytató fiatal kutatóknak.

tovább »

Pályázat Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntető címre

A Tudományos Diákkör Tanács pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő cím elnyerésére.

tovább »

A Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse pályázat

A Tudományos Diákkör Tanács pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse cím elnyerésére.

tovább »

Felhívás a TDK- csereprogram pályázatára

A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete (BOE, régebbi nevén MOE) a kutatás iránt érdeklődő hallgatók számára teremtette meg a lehetőséget a TDK- csereprogram létrehozásakor arra, hogy évenként egy hónap, pályázat útján elnyerhető, külföldi tanulmányúton vegyenek részt, kvázi egy "4 hetes, külföldi TDK" munkát teljesítsenek.

tovább »