Tájékoztató Pro Scientia Aranyérem pályázatról és a Mestertanár Aranyérem felterjesztésről

1.       Pro Scientia Aranyérem pályázat

A hallgatók számára megnyílt a lehetőség az OTDT online rendszerében a Pro Scientia Aranyérem pályázatok benyújtására. Erről minden, a XXXII. OTDK-n pályamunkát bemutató hallgató az e-mail címére kapott tájékoztatást. A pályázat benyújtására azok a hallgatók jogosultak, akik

A)     a XXXII. OTDK-n tagozati első helyezést értek el;

VAGY

B)      a XXXI. OTDK-n értek el tagozati első helyezést, és a XXXII. OTDK-n is mutattak be pályamunkát.

 

A pályázat további feltételei:

A)     legalább egy állami avgy államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga;

B)      TDT-elnöki ajánlás (Felhívjuk figyelmüket, hogy ezek személyre szabott ajánlások, nincs rá formanyomtatvány.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 4. (hétfő), ez a postára adás végső dátuma.

A határidőig online szükséges benyújtani a nevezési lapot, ennek során szkennelve fel kell tölteni az igazoló dokumentumokat (oklevelek, publikációk, TDT-elnöki ajánlás). Ezt követően a pályázatot véglegesíteni kell, utána lesz nyomtatható a pályázati adatlap, amelyet aláírva egy példányban az igazoló dokumentumokkal együtt kell az OTDT Titkárságának megküldeni.

Postázási cím: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, OTDT Titkárság, 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

A pályázatokat először az OTDT szakmai bizottságai értékelik, és javaslatot tesznek a beérkezett pályázatok közül legfeljebb öt esetében a felterjesztésre. A szakmai bizottságok által felterjesztett pályázatokat 2015. június 26-án a Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság és annak három albizottsága véleményezi majd, és dönt a 2015-ben odaítélhető 45 Pro Scientia Aranyérem és két Pro Arte Aranyérem odaítéléséről.

2.       Mestertanár Aranyérem felterjesztések – beküldési határidő: 2015. május 4.

 Az OTDT kétévente, az aktuális OTDK évében Mestertanár Aranyérem kitüntetést adományoz a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munka elismeréseként az erre érdemsült oktatóknak, kutatóknak. A XXXII. OTDK évében, 2015-ben a felsőoktatási intézmények, karok által oktatóik, kutatóik, Mestertanár Aranyérem kitüntetésre való jelölését 2015. május 4-ig (postára adás vagy az e-mail-ben történő megküldés legvégső dátuma) lehet benyújtani az OTDT Titkárságának hagyományos postai úton, vagy e-mailben megküldve (szkennelve) a jelölési lapokat.

 A Mestertanár Aranyérem felterjesztéseket az idei évben is az OTDT honlapjáról letölthető dokumentumok megküldésével kell benyújtani.

 Jelölni azokat a személyeket lehet, akik a Mestertanár Aranyérem Szabályzatban foglaltaknak eleget tesznek. A Szabályzatban megfogalmazott feltételek:

1.       Kiterjedt és eredményes témavezetői tevékenység.

A kitüntetésre olyan személy jelölhető, aki számos eredményes önképzőköri munka témavezetője volt.

2.       Diákokat érintő tudományszervezői tevékenység.

A kitüntetés odaítélésénél fontos szempont a hallgatókat érintő tudományszervezői tehetséggondozó tevékenység megléte.

Az 1. és 2. pont közül legalább az egyik esetben szükséges a legalább 10 éves eredményes munka megléte és dokumentált igazolása.

Felterjesztők: a felsőoktatási intézmények és karaik TDT-elnökei.

Jelöltek száma: egy intézmény/kar szekciónként legfeljebb két felterjesztést tehet.

 

A jelöléshez szükséges dokumentumok:

1.       Egyéni jelölőlap kitöltve, a feltételeknek  való megfelelés igazolásához alkalmas módon kitöltve.

2.    Összesített jelölőlap (egy intézmény/kar valamennyi szekcióba valamennyi jelöltjének nevét tartalmazza).

A jelölőlapokat az intézményi/kari TDT-elnöknek kell aláírni és összesítve (az összesített jelölőlappal együtt) az OTDT Titkárságának megküldenie.

A dokumentumok az OTDT honlapján a „Kitüntetések/Mestertanár Aranyérem” menüpontban érhetőek el, a következő linken:

Egyéni jelölőlap: http://www.otdt.hu/hu/cms/kituntetesek/mestertanar-aranyerem/egyeni-jelolesi-lap/

Összesített jelölőlap: http://www.otdt.hu/hu/cms/kituntetesek/mestertanar-aranyerem/osszesitett-jelolesi-lap/

 A beküldés módja:

Postai úton, cím: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 1114 Budapest, Szobránc u. 6-8.

Szkennelve, e-mail-ben, e-mail cím: otdt.titkarsag@ofi.hu. Az e-mail-ben beérkezett felterjesztések megérkezéséről a megküldést követő 24 órán belül visszaigazolást küldünk. Amennyiben nem kap visszaigazolást, kérjük, érdeklődjön a Titkárságon arról, hogy levele megérkezett-e hozzánk.

 Benyújtás határideje: 2015. május 4.