Orvos- és egészségtudományi szekció felhívás

A rendezvény szervezője

Semmelweis Egyetem
Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. (NET)
1094 Budapest Tűzoltó u. 37-47. (EOK)

A Szekció e-mail címe: otdk2015.semmelweis.tdk@gmail.com
A Szekció honlapja: otdk.semmelweis.hu

A rendezvény időpontja: 2015. március 31. - 2015. április 3.
 
Ügyvezető elnök: Dr. Merkely Béla tszv. egyetemi tanár
Telefon: 06 (1) 458-6840
Fax: 06 (1) 458-6842
E-mail: titkarsag2@kardio.sote.hu

Ügyvezető titkár: Dr. Széplaki Gábor egyetemi adjunktus
Telefon: 06 (1) 458-6810
E-mail: szeplaki.gabor@gmail.com

Ügyvezető titkár-helyettes: Dr. Boros András Mihály PhD hallgató
E-mail: borosandrasmihaly@gmail.com

Hallgatói képviselő: Karády Júlia egyetemi hallgató
E-mail:karadyjulia@gmail.com

Helyettes hallgatói képviselő: Kolossváry Márton egyetemi hallgató
E-mail: martonandko@gmail.com

A részvétel feltételei

A konferencián az elméleti és klinikai orvostudomány, fogorvostudomány, gyógyszertudomány területén, valamint az egészségtudományi kétciklusú képzéseken belül végzett kutatómunka eredményei mutathatók be szóbeli előadás formájában. A XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójába elsősorban azoknak a hallgatóknak a jelentkezését várjuk, akik az orvostudományi karok, fogorvostudományi, gyógyszerésztudományi karok, egészségtudományi karok és egészségügyi főiskolai karok hallgatói.

A konferencián csak a konferencia időpontjában az alap-, mester- vagy osztatlan képzésben résztvevő hallgatók vehetnek részt. A hallgatók az osztatlan (orvos, fogorvos, gyógyszerész), BSc ill. MSc képzési idő alatt készített, az abszolutórium megszerzése előtt az intézményi TDK-konferenciákon bemutatott, ott minősített, de országos konferencián még nem szerepelt tudományos munkával jelentkezhetnek.

Részvételre jogosultak

A XXXII. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a XXXII. OTDK Központi Felhívásának 2. sz. mellékletében)

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a XXXII. OTDK-n. Ennek részleteit a XXXII. OTDK Központi Felhívása tartalmazza.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a Központi Felhívás 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a XXXII. OTDK Központi Felhívása tartalmaz.

A nevezés módja

A XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójába a nevezés intézményenként csoportosan, az intézményi TDK-elnökökön keresztül történik a XXXII. OTDK központi felhívása szerint. Mivel a szervezésre, rendezésre fordítható anyagi eszközök korlátozottak, jelentkezést csupán az alábbi létszámoknak megfelelően tudunk elfogadni:

Orvostudományi osztatlan képzések:

 • Debreceni Egyetem - 98 előadás
 • Pécsi Tudományegyetem - 73 előadás
 • Semmelweis Egyetem - 166 előadás
 • Szegedi Tudományegyetem - 82 előadás
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem - 5 előadás
 • Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar - 5 előadás

Egészségtudományi kétciklusú képzések:

 • Debreceni Egyetem - 15 előadás
 • Miskolci Egyetem - 15 előadás
 • Pécsi Tudományegyetem - 15 előadás
 • Semmelweis Egyetem - 15 előadás
 • Szegedi Tudományegyetem - 15 előadás
 • Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar - 5 előadás

A jelentkezés módja

A hallgatói nevezés lépései

A.1. A nevezési időszakban
Nevezési időszak: 2014. szeptember 15. – 2015. február 25., 23.59 (CET)

A nevezés lépéseit a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 4.1. pontja tartalmazza.

Az MA, MSc és osztatlan képzésben az intézményi TDK-konferencia (amelyen a pályamunkával szerzői jogosultságot szereztek) félévében abszolutóriumot szerzett, továbbá a nevezés félévében az intézményi TDK-konferencián jogosultságot szerző, és várhatóan ugyanebben a félévben abszolváló hallgatók (a továbbiakban: várhatóan a nevezés félévében abszolutóriumot szerző hallgatók) nevezésének speciális szabályait a Központi Felhívás 2. számú mellékletének 4.2. és 4.3. pontja tartalmazza.

A.2. A hallgatók által az  intézményi TDT-elnököknek átadandó dokumentumok a nevezés lezárását követően (az intézményi TDT-elnököknek a nevezési dokumentációt 2015. március 2-ig kell megküldeniük az OTDT Titkárságára és a rendező intézményhez):

A.2.1. A benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy példánya.

A.2.2. Az OTDT online rendszeréből nyomtatott összefoglaló magyarul egy példányban, valamint elektronikusan.

A.2.3. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nyilatkozatai és dokumentumai a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 4.2. és 4.3. pontjában leírtak szerint.

Az intézményi TDT-elnök feladatai

B.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül)

Az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT Titkárságára a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

Továbbá meg kell küldeni az OTDT Titkárságának az Orvos- és Egészségtudományi SzekcióBA nevezni szándékozott előadások összefoglalóját elektronikusan e-mail-ben (e-mail cím: otdt.titkarsag@ofi.hu).

B.2. A hallgatói nevezést (2015. február 25.) követő öt napon belül:
 
B.2.1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében.

B.2.2. A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék két példányban történő nyomtatása (az OTDT online rendszeréből) és aláírása.

B.2.3. Az A.3. pontban felsorolt dokumentumok összegyűjtése a hallgatóktól.

B.3. Az így előállt dokumentumok megküldése az OTDT Titkárságának és a rendező intézménynek a következők szerint:

Határidő: 2015. március 2. (hétfő, a postabélyegző dátuma)

B.3.1. Az OTDT Titkárságának postai úton megküldendő dokumentumok:

 • Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.
 • Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése a Központi Felhívás 2. számú mellékletének 4.2 és a 4.3. pontjában leírtaknak megfelelően.

Az OTDT Titkárságának postacíme:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága
1143 Budapest Szobránc u. 6-8.

Honlap: www.otdt.hu; www.otdk.hu


B.3.2. A Szekciót rendező intézménynek postai úton megküldendő dokumentumok:

 • Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.
 • A benevezett pályamunkák OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lapjainak a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy-egy példánya.
 • A benevezett pályamunkák egy-egy oldalas, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összefoglalóinak egy példánya magyarul, valamint intézményenként CD-re/DVD-re írva.

A rendező intézmény postacíme:
Semmelweis Egyetem
Tudományos Diákköri Tanács
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

A határidő után beküldött, vagy az alábbiakban meghatározott követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban fogadni.

A nevezési dokumentációt mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez be kell küldeni a TDT-elnökök/TDK-felelősök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, az intézményi/kari TDT-elnök/TDK-felelős aláírásával ellátott összesített jegyzékkel együtt.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen!

Szervezési információk


A konferencia nyelve magyar. Az angol vagy német tagozatos hallgatók angolul adhatnak elő.
Az előadások ideje 10 perc, amelyet 5 perc szakmai vita követ.

Az előadótermekben laptop és projektor (PowerPoint lehetőség) állnak rendelkezésre.

A XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójával kapcsolatos információk a Semmelweis Egyetem TDK-honlapján (http://www.tdk.semmelweis.hu/) folyamatosan fognak megjelenni.

Az OTDT honlapjának címe: www.otdt.hu, www.otdk.hu

A rendezvényre való jelentkezés az OTDT online rendszerében történő nevezésen kívül a Semmelweis Egyetem TDK-honlapjáról (http://www.tdk.semmelweis.hu/) elérhető, jelenleg kidolgozás alatt álló online regisztrációs rendszeren keresztül történik. Javasoljuk a honlap gyakori látogatását.

A konferencia nevezési díjának összege: 5000 forint/pályamunka, amelyet a rendező intézménynek kell a későbbiekben megadott módon elküldeni.

A konferencia részvételi díjának összege a rendező intézmény számításai alapján az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra. A részvételi díj összegéről és az egyéb fontos tudnivalókról a rendezvény hamarosan induló és folyamatosan frissülő hivatalos honlapján (elérhető majd a http://www.tdk.semmelweis.hu/ oldalról) értesülhetnek az érdeklődők.

A nevezés elfogadásáról az OTDT, az Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság és a Szekciót rendező intézmény közösen dönt, amelyről a hallgató az OTDT online rendszerén keresztül kap értesítést, amit a küldő intézmény TDT-elnöke/felelőse is nyomon követhet.

A pályamunka és az összefoglaló (rezümé) benyújtásának rendje

Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióba benevező hallgatóknak nem kell pályamunkát feltölteniük, sem beküldeniük.

Az összefoglalók elkészítésének módja

Az előadások összefoglalóit a honlapról elérhető oldalon feltüntetett irányelvek szerint a magyar ABC betűinek megfelelő karakterekkel kitöltve az engedélyezett terjedelmen belül kérjük elküldeni. A rendező intézménynél, illetve az OTDT-nél történt regisztráció során leadott összefoglalók szövegének azonosságáért a beküldő vállal felelősséget.

Témakörök

Az előadások nevezésekor az alábbi tagozatok közül lehet választani:

Elméleti orvostudományok:

 • Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia
 • Biofizika
 • Bioinformatika, számítógépes modellezés
 • Biokémia
 • Elektrofiziológia
 • Élettan, kórélettan
 • Farmakológia
 • Funkcionális molekuláris és celluláris képalkotás
 • Genetika, genomika
 • Kísérletes immunológia, mikrobiológia
 • Kísérletes onkológia, jelátvitel
 • Molekuláris biológia
 • Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan
 • Sejtbiológia, sejtélettan

Klinikai orvostudományok:

Konzervatív orvostudományok:

 • Endokrinológia, nefrológia, gasztroenterológia
 • Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia
 • Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet)
 • Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina
 • Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat
 • Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia
 • Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria
 • Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia

Operatív orvostudományok:

 • Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás
 • Kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia
 • Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat
 • Mellkasi- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet
 • Traumatológia, ortopédia, idegsebészet

Gyógyszertudományok:

 • Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet
 • Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia
 • Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás

Fogorvostudományok

Egészségtudományok:

 • Klinikai és elméleti epidemiológia
 • Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika
 • Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina
 • Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás
 • Egészségügyi szervezés és menedzsment
 • Képalkotó diagnosztikai analitika

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezek a tagozatok csak iránymutatóul szolgálnak. A konferencia kiegyenlítettségének elősegítése céljából a szervezők fenntartják a jogot az előadás esetleg rokon területi tagozathoz való átsorolására.

Értékelés

Az előadások értékelését a résztvevő intézmények által delegált zsűrik végzik. Az értékelés az Orvos- és Egészségtudományi Szekciók eddigi hagyományai és gyakorlata szerint történik. Az értékelés szempontjairól és a zsűrik létszámáról az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának javaslata alapján a szekciót rendező intézmény dönt, amelyről minden résztvevőt időben értesít.

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. (Részletek a XXXII. OTDK Központi Felhívásának 5. számú mellékletében)

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Budapest, 2014. február 28.

Dr. Mátyus László
egyetemi tanár
az OTDT Orvos- és Egészségtudományi
Szakmai Bizottság elnöke
   
Dr. Merkely Béla
egyetemi tanár
a XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi
Szekció ügyvezető elnöke

Karády Júlia
egyetemi hallgató
a XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi
Szekció hallgatói képviselője