Előadásokkal kapcsolatos információk

Tisztelt  OTDK Delegáltak!


Szeretnénk felhívni a figyelmüket pár igen fontos szempontra, melyeket az előadásaik elkészítése során mindenképpen tartsanak szem előtt:

- Az előadásoknak az ajánlott formátuma a Power Point különböző verziója (a helyszínek Office felszereltségétől függően eltérő). A konferencia idő- és helyszínbeosztását hamarosan közzétesszük. Prezi típusú előadás megtartása esetén a technikai háttérért nem áll módunkban felelősséget vállalni (amennyiben technikai okok miatt nem tudják előadásukat megtartani, az előadás nem értékelhető, azaz 0 pontot ér), így kérjük, hogy amennyiben prezi formában szeretnék előadásukat prezentálni, gondoskodjanak a prezentáció offline módban történő bemutatásához szükséges előkészületekről.

A konferencia fő helyszíneinek Office felszereltsége:
  • NET: Office 2013
  • EOK: Office 2010
  • FOK: Office 2013
  • ETK: Office 2010

- Az előadások időtartama 10 perc, melyet 5 perc vita követ. Amennyiben az előadás hossza meghaladja a megadott időt, pontlevonás jár érte.

- Minden diasor végén készítsenek 'Saját munka' diát, amelyen a TDK munkájuk során az Önök által végzett tevékenységet tüntessék fel. Ajánlott ezt a legutolsó diaként elkészíteni, hogy így a vita során ez maradjon kivetítve. A saját munka a feltüntetésének az elmaradása esetén az előadás nem pontozható, azaz 0 pontot ér.


Ezen túlmenően az előadások minősítésével kapcsolatos információkat kérjük szintén tartsák szem előtt az OTDK-n való szereplésük során:

- A konferencián való érvényes részvételnek az számít, ha az előadó – saját előadása megtartása mellett – végighallgatja a saját szekcióját.

- Az előadások értékelését a résztvevő intézmények által delegált zsűrik végzik.
Az értékelés szempontjai a következők:

1. Eredmények, szakmai tartalma, bemutatása
A kutatás előzményeinek ismertetése; célkitűzések, hipotézisek fontosságának kiemelése; az alkalmazott módszerek és a kutatómunka folyamatának bemutatása az eredmények tudományos tartalma, kiértékelésének módszertana, a kutatás során felmerült problémák ismertetése; kapcsolat a konklúzió és a célkitűzések között; a további kutatások felvázolása.

2. Előadói stílus

Az előadás a tudományos előadások szerkezetét követi; az előadó a szakterület terminológiáját megfelelően alkalmazza az eredményeinek bemutatása során; az előadó nem használ szükségtelenül idegen nyelvű szakkifejezéseket; a hazai és nemzetközi tudományos eredményeket beépíti előadásába; előadó stílusa magabiztos, az előadás nyelvezete könnyen érthető, felépítése logikus.

3. Szemléltető eszközök használata, humán demonstráció
A rendelkezésére álló szemléltető eszközök alkalmazása; az ábrák mennyisége, minősége és információtartalma; az ábrák az előadás megértéséhez maximálisan hozzájárulnak.

4. Vitakészség és szakmai kompetencia

Az előadó válasza a kérdésekre magabiztos, szakmailag helyes és a feltett kérdésekre fókuszál; tájékozott a tudományterület eredményeiről; a közönséggel kapcsolatot tart. 30 másodpercet meghaladó időtúllépés esetén a vitára maximum 5 pont adható. Amennyiben az előadás hossza eléri a 15 percet a vita nem kezdhető meg, így a vitakészségért pont nem adható.

5. Pontlevonások
A bírálók különleges figyelmet fordítanak arra, hogy az előadáson bemutatott eredmények mennyiben tekinthetők a hallgató saját munkájának. Elvárás egy függelék dia bemutatása az előadás utolsó diájaként, melyen a hallgató bemutatja az eredményekhez való saját hozzájárulását, rövid felsorolás formájában. A bírálat (azaz a pontok megállapítása) során kizárólag a saját munka kerül értékelésre. Ennek megfelelően a saját munkát részletező függelék ábrát nem tartalmazó előadások nem pontozhatók.


Amennyiben bármilyen kérdés felmerül Önökben az otdk2015.semmelweis.tdk@gmail.com e-mail címen tudnak érdeklődni.

Ezen szempontok megszívlelését ajánlva kívánunk Önöknek sikeres felkészülést!

Üdvözlettel,

32. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció 
Szervező bizottsága