2011-2012-es tanévben díjazott Rektori Pályamunkák

 

 

Egyszerzős pályamunkák

 

Szerző

Évfolyam

A pályamunka címe

Konzulensek

Intézet

Díjazás

Baráth Emese Sarolta

SE ÁOK V.

Endokannabinoidok hatásai az agyi vérkeringésre

Prof. Dr. Benyó Zoltán
Dr. Iring András PhD hallgató

SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet

I. díj

Beinschróth Zoltán

SE ÁOK V.

Citokin-polimorfizmusok és a major depresszió lehetséges kapcsolata

Dr. Keszler Gergely

SE ÁOK Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

I. díj

Cseh Domonkos

SE ÁOK VI.

Endotélfunkció és érfalrugalmasság összefüggésének vizsgálata egészséges fiatalokban

Dr. Pintér Alexandra

SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet

I. díj

Fazekas Beatrix

SE ÁOK V.

A renális iszkémia/reperfúziós károsodás experimentális vizsgálata: új patomechanizmusok és kezelési stratégiák

Dr. Fekete Andrea
Dr. Bánki Nóra Fanni

SE ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

I. díj

Gáti Endre

SE ÁOK V.

A pancreas vérellátásának klinikai anatómiája. A pancreas erek variációinak vizsgálata korróziós preparátumokon.

Prof. Dr. Harsányi László e. tanár
Dr. Nemeskéri Ágnes e. docens

SE ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika

I. díj

Golovics Petra Anna

SE ÁOK VI.

A gyulladásos bélbetegségek újabb therápiás lehetőségei - A Chron-betegség modern therápiája

Dr. Lakatos Péter László

SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika

I. díj

Ihionvien Katrine

SE ÁOK V.

Hiperbárikus oxigén terápia rövid és hosszú távú kardiovaszkuláris hatásai diabétesz mellituszban, az oxidatív - nitrozatív stressz szerepe

Dr. Horváth Eszter M. tanársegéd
Benkő Rita tud. smts.

SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet

I. díj

Kokas Márton

SE GYTK V.

Tirozin kináz inhibitorok elleni rezisztencia mechanizmusok szolid tumorokban

Dr. Győrffy Balázs PhD

SE ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

I. díj

Kutszegi Nóra Zsófia

SE GYTK V.

Akut limfoblasztos leukémia genetikai és farmakogenomikai vizsgálata

Dr. Szalai Csaba (Heim Pál Gyermekkórház)

SE ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

I. díj

Simon Andrea

SE ÁOK VI.

Az életkor hatásai a nagy- és a kiserek hálózati és biomechanikai tulajdonságaira

Dr. Nádasy György L.
Prof. Emer. Dr. Monos Emil

SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet

I. díj

Sydó Nóra

SE ÁOK V.

Kiterjesztett Holter analízis: Az autonóm szabályozás vizsgálata élsportolókban

Dr. Kiss Orsolya
Prof. Dr. Merkely Béla

SE ÁOK Kardiológiai Központ - Kardiológiai Tanszék

I. díj

Szabó Judit

SE ÁOK V.

A GTPáz aktiváló fehérjék szerepe a fagociták működésében

Csépányi-Kömi Roland
Prof. Dr. Ligeti Erzsébet

SE ÁOK Élettani Intézet

I. díj

Sztupinszki Zsófia

SE ÁOK V.

A RAS szignáltranszdukciós kaszkádon ható célzott terápiás gyógyszerek a rák kezelésében

Dr. Győrffy Balázs PhD

SE ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

I. díj

Váradi Zsófia

SE ÁOK VI.

mTOR aktivitás és Rapamycin-érzékenység vizsgálata gyermekkori akut limfoblasztikus leukémiában

Dr. Csóka Monika e. docens
Dr. Sebestyén Anna (I. Pat. Int.)

SE ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

I. díj

Veres-Székely Apor

BME Vegyész- és Biomérnöki Kar III.

SMAD 2 és 3 szerepe a gyulladásos bélbetegség patomechanizmusában

Dr. Vannay Ádám PhD

SE ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

I. díj

Zotter Zsuzsanna

SE ÁOK VI.

A herediter angioneurotikus ödémás roham - a hematológiai paraméterek változásának és a kiváltó tényezők szerepének vizsgálata

Dr. Farkas Henriette
Dr. Varga Lilian

SE ÁOK III. sz. Belgyógyászati Klinika

 

I. díj

Zsbán Marcell

SE ÁOK V.

Az FDG PET-CT és MRI DWIBS vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása gyermekkori limfómák utánkövetése során

Dr. Csóka Monika
Dr. Rudas Gábor

SE ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

I. díj

 

 

Bendes Melinda Réka

SE ÁOK V.

Új öröklődő phaeochromocytomára hajlamosító gének

Dr. Igaz Péter e. adjunktus

SE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika

II. díj

Demeter Tamás

SE FOK V.

A protézisrögzítők hatása a nyálszekrécióra

Dr. Márton Krisztina

SE FOK Propedeutikai Tanszék

II. díj

Fehér Ágnes

SE ÁOK V.

Az α2 - és imidazolin receptorok szerepe a gasztrointesztinális rendszerben

Dr. Zádori Zoltán Sándor e. adjunktus

ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás Tanszék

II. díj

Görög Anna

SE ÁOK VI.

Fibrinolízis vizsgálata dermatitis herpetiformisos betegeknél

Dr. Silló Pálma

ÁOK Bőr, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

II. díj

Hanuszka Brigitta

SE ÁOK V.

PIGF gyorsteszt diagnosztikus szerepe terhességi hipertóniákban

Dr. Gullai Nóra

ÁOK I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

II. díj

Kőhalmi Dóra

SE ÁOK VI.

Terhesség veleszületett szívbetegségekben

Dr. Bálint Olga Hajnalka PhD

ÁOK Kardiológiai Központ

II. díj

Körei Anna

SE ÁOK VI.

Az akut szívelégtelenség patomechanizmusa és kezelése. A Levosimendan klinikai hatékonyságának és biztonságosságának vizsgálata akut és krónikus szívelégtelen betegekben

Dr. Zima Endre e. adjunktus

ÁOK Kardiológiai Központ - Kardiológiai Tanszék

II. díj

Lantos András

SE ÁOK V.

Az FDG PET/CT és alkalmazása non-Hodgkin lymphomákban, különös tekintettel az agresszív szövettani típusokra

Dr. Györke Tamás

ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék

II. díj

Molnár Ágnes

SE ÁOK V.

A szív koszorús erek  klinikai anatómiája - A szív ingerképző- és ingerület-vezető rendszerének vérellátása, coronaria anastomosisok, coronaria anomáliák, ezek klinikai vonatkozásai - Korróziós preparátumok

Dr. Nemeskéri Ágnes e. docens

SE ÁOK Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet

II. díj

Odler Balázs

SE ÁOK IV.

Celluláris stressz a pulmonológiai kórképekben. Hipoxia és dohányfüst hatása az alveoláris epitélsejt hipoxia-indukálta faktor (HIF)-1 α és hősokkfehérje (Hsp) 72 rendszerére

Dr. Müller Veronika e. docens

ÁOK Pulmonológiai Klinika

II. díj

Slezák Sára Mária

SE FOK V.

Oligotuftsin tartalmú kemotaktikus drug targeting ligandok hatásának vizsgálata. Különböző klinikai betegcsoportokból származó crevikuláris folyadék sejtpopulációk sejtbiológiai válaszképzésének elemzése

Dr. Kőhidai László

ÁOK Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

II. díj

Somogyi Szilvia

SE ÁOK VI.

Az empátia kapcsolata a személyiségvonásokkal és pszichiátriai tünetdimenziókkal

Dr. Unoka Zsolt PhD, e. adjunktus

ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

II. díj

Szénási Annamária

SE ETK IV.

Idegrendszeri éretlenség vizsgálata és fejleszthetősége

Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin adjunktus
Balogh Ildikó f. docens

SE ETK Morfológiai és Fiziológiai Tanszék

II. díj

Terstyánszky Kata

SE ÁOK V.

A Brattleboro patkány, mint schizophrenia modell

Dr. Zelena Dóra PhD MTA KOKI

ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiás Tanszék

II. díj

Tóth Gábor

SE ÁOK VI.

Presbyopia kezelése hátsó csarnoki műlencsével

Prof. Dr. Nagy Zoltán Zsolt

ÁOK Szemészeti Klinika Mária utcai részleg

II. díj

Tőkés Tímea

SE ÁOK VI.

Az emlőrák primer szisztémás kezelése

Dr. habil. Dank Magdolna PhD
Dr. Györke Tamás

SE ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

II. díj

Végh Zsuzsanna

SE ÁOK VI.

A gyulladásos bélbetegségek pathogenezise: fontos környezeti és genetikai tényezők, a CRP szerepe a betegség lefolyása során

Dr. Lakatos Péter László

SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika

II. díj

Vingender Szonja

SE FOK V.

A temporomandibuláris ízületi megbetegedések új kezelési lehetőségei

Dr. Vaszilkó Mihály e. tanársegéd

FOK Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika

II. díj

 

 

Balogh Eszter

SE ÁOK V.

NPHP1 homozigóta deléció szűrése juvenilis nephronophthisisben. A nephronophthisis, az autoszomális domináns és az autoszomális recesszív policisztás vesebetegség közötti különbségek a vese morfológiájában

Dr. Várkonyi Ildikó
Dr. Tory Kálmán

SE ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

III. díj

Barkai László

SE ÁOK VI.

Plazmamembrán receptorok funkcionális kölcsönhatásai

Dr. Hunyady László e. tanár
Dr. Szalai Bence

SE ÁOK Élettani Intézet

III. díj

Kiss Loretta Zsuzsa

SE ÁOK VI.

In-stent restenosis kialakulásában szerepet játszó genetikai tényezők vizsgálata

Dr. Bagyura Zsolt

SE ÁOK Kardiológiai Központ - Kardiológiai Tanszék

III. díj

Lovász Barbara Dorottya

SE ÁOK VI.

A Chron-betegség és kezelése. Különös tekintettel a biológiai terápia eredményességére és a hatékonyságot előrejelző tényezőkre

Dr. Lakatos Péter László

SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika

III. díj

Pilecky Dávid

SE ÁOK VI.

Kórházon belüli és kívüli újraélesztés prognosztikai faktorainak vizsgálata

Dr. Zima Endre PhD

SE ÁOK Kardiológiai Központ - Kardiológiai Tanszék

III. díj

 

 

Al-Katib Kamil

SE FOK V.

Üvegionomer cementek fejlesztésének módjai a fogászatban

Prof. Dr. Dobó-Nagy Csaba

SE FOK Orális Diagnosztikai Tanszék

Dicséret

Bajzáth Daniella

SE GYOK V.

Növényi hatóanyag fokozása biotechnológiai módszerekkel

Dr. Szőke Éva e. tanár

SE GYTK Farmakognóziai Intézet

Dicséret

Csontos Ágnes Anna

SE ÁOK V.

A felső gastrointestinalis tractus polypoid képletei

Dr. Miheller Pál PhD

SE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika

Dicséret

Dánielfy Réka

SE ÁOK IV.

A Hyrax és a TPD összehasonlító elemzése

Dr. Barta Adrienn

SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

Dicséret

Dömösi Ágnes

SE FOK V.

A szájüregben előforduló hőmérsékletváltozások sztomatológiai vonatkozásai

Dr. Kivovics Péter

SE FOK Propedeutikai Tanszék

Dicséret

Fülöp András

SE ÁOK VI.

Verőérrekonstrukciók szövődményei és kezelésük. Kísérletes és klinikai megfontolások

Dr. Szíjártó Attila PhD

SE ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika

Dicséret

Gámán György

SE ÁOK VI.

A veseműködés vizsgálata májátültetés során. Cystatin C szerepe

Dr. Nemes Balázs
Dr. Sárváry Enikő

SE ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Dicséret

Gara Edit

SE ÁOK VI.

Human pluripotent stem cells and their cardiovascular derivates - a developing field of cardiovascular research and therapy

Dr. Földes Gábor

SE ÁOK Kardiológiai Központ - Kardiológiai Tanszék

Dicséret

Hajósi-Kalcakosz Szofia

SE ÁOK V.

Széklet calprotectin jelentősége gyulladásos bélbetegségekben és nem gastrointestinalis infectiókban

Dr. Veres Gábor e. docens, PhD

SE ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dicséret

Keglevich Laura

SE ÁOK VI.

A 3D echokardiográfia szerepe az intrakardiális kommunikációk diagnosztikájában és terápiájában

Dr. Temesvári András, Országos Kardiológiai Intézet

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, SE ÁOK Kardiológiai Központ - Kardiológiai Tanszék

Dicséret

Kirst Enikő

SE ÁOK VI.

Gyermekkori vesedaganatok komplex klinikuma és kezelése

Dr. Jenővári Zoltán

SE ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dicséret

Kiss Balázs

SE ÁOK V.

Posztinfarktusos betegek kamrai tachycardiájának ablációs kezelése: a hegméret és az ejectiós frakció összefüggése

Dr. Gellér László PhD, e. adjunktus

SE ÁOK Kardiológiai Központ - Kardiológiai Tanszék

Dicséret

Kleiner Dénes

GYTK V.

Fitofarmakonok jelentősége a májbetegségek terápiájában

Dr. habil. Blázovics Anna D.Sc.

SE GYTK Farmakognóziai Intézet

Dicséret

Kolonics Ferenc Zoltán

SE ÁOK V.

A neutrofil granulociták szerepe szeptikus kórképekben

Prof. Dr. Ligeti Erzsébet

SE ÁOK Élettani Intézet

Dicséret

Lukács Gabriella Anna

SE FOK V.

Fogkopás a magyarországi fogorvosi gyakorlatban, az oktatásban és a kutatásban

Dr. Jász Máté

SE FOK Fogpótlástani Klinika

Dicséret

Matus Péter István

SE FOK V.

A spontán koraszülés okai és rizikótényezői

Prof. Dr. Paulin Ferenc

SE ÁOK  II. sz. Nőgyógyászati Klinika

Dicséret

Nemes Judit

SE ÁOK V.

Primer komplement defektusok

Dr. Dérfalvi Beáta

SE ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dicséret

Németh Ágota

SE ÁOK VI.

Újabb módszerek a placenta vaszkularizációjának vizsgálatában

Dr. Karlinger Kinga
Dr. Botos Erzsébet

SE ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika

Dicséret

Németi Ádám

SE ETK IV.

Az angiogenezis biomechanikai sajátosságai

Dr. Nádasy György
Bednárikné Dörnyei Gabriella

SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet

Dicséret

Pápai Zsolt

SE ÁOK V.

A máj sebészeti anatómiája, különös tekintettel a parciális májtranszplantációkra és rezekciókra

Dr. Kiss Mátyás e. tanársegéd
Dr. Nemeskéri Ágnes e. docens

SE ÁOK Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet

Dicséret

Szakadáti Gyöngyi

SE ÁOK V.

Plazmamembrán mikrodomének szerepe a jelátvitelben

Dr. Balla András
Prof. Dr. Hunyady László

SE ÁOK Élettani Intézet

Dicséret

Tóth Eszter

SE ÁOK V.

A prosztata daganat diagnosztikája

Prof. Dr. Lakatos Péter

SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika

Dicséret

Varga Boglárka Enikő

SE ÁOK VI.

A macula szerkezeti változásainak vizsgálata optikai koherencia tomográfia segítségével

Dr. Somfai Gábor Márk
Dr. Tátrai Erika

SE ÁOK Szemészeti Klinika Mária utcai részleg

Dicséret

 

 

 

 

 

Kétszerzős pályamunkák

 

Szerzők

Évfolyam

A pályamunka címe

Konzulensek

Intézet

Díjazás

Ágg Bence Károly
Benke Kálmán

SE ÁOK V.

Ahol a szívsebészet és a molekuláris biológia találkozik: Az aortagyök rekonstrukciós beavatkozások speciális vonatkozásai Marfan-szindrómában

Dr. med. habil. Szabó Zoltán PhD

SE ÁOK Városmajori Klinikai Tömb, Szívsebészet

I. díj

Fábián Zoltán
Szabó Zsuzsánna

SE FOK IV.

Opto-elektronikus axiográf és sztereó-fotogrammaetriás axio-pantográf fejlesztése

Dr. Lohinai Zsolt

SE FOK Konzerváló Fogászati Klinika

I. díj

 

Déri Eszter
Suhai Ferenc

SE ÁOK VI.

A szív MR vizsgálat szerepe az acut coronaria syndroma differenciáldiagnosztikájában

Dr. Vágó Hajnalka
Dr. Tóth Attila

SE ÁOK Kardiológiai Központ - Kardiológiai Tanszék

II. díj

Hidi László
Tóth Richárd

SE ÁOK V.

A vérzéscsillapítás új gyógyszeres lehetőségei a szívsebészetben

Dr. Radovits Tamás
Dr. Veres Gábor

SE ÁOK Kardiológiai Központ, Szívsebészeti Klinika

II. díj

Kis Patrik Attila
Berkei Gábor

SE ÁOK V.

Valós 3D képalkotás gyakorlati alkalmazásának kidolgozása a fogászati radiológiában

Dr. Lohinai Zsolt e. adjunktus

SE FOK Konzervatív Fogászati Klinika

II. díj

 

Béres Nóra Judit
Szabó Magdolna

SE ÁOK V.
SE ÁOK IV.

Véralkotókban mérhető oxidatív-nitratív stressz prediktív értékének vizsgálata korábban gesztációs diabéteszben szenvedő betegekben, illetve orális fogamzásgátló szedése esetén

Dr. Horváth Eszter Mária tanársegéd

SE  ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató és Humán Élettani Intézet

III. díj

 

Berkei Gábor
Kis Patrik

SE ÁOK V.

A szájüreg optikai vizsgáló módszerei, a valós 3D intravitál mikroszkópia kifejlesztése

Dr. Lohinai Zsolt e. adjunktus

SE FOK Konzervatív Fogászati Klinika

Dicséret

Csintalan Zsófia
Héjja Hajnalka

SE ÁOK V.
SE ÁOK VI.

Emlőcarcinomás nőbetegek retrospektív vizsgálata a fájdalom és egyéb tünetek, valamint az életminőség szempontjából

Dr. Bánhidy Ferenc SE II. sz. Nőgyógyászati Klinika
Dr. Horváth Zsolt OOI

SE ÁOK  II. sz. Nőgyógyászati Klinika

Dicséret

Janicsek Zsófia
Szabó Eszter

SE ÁOK V.
SE ÁOK IV.

A gesztációs diabetesz és jelentősége

Prof. Dr. Tamás Gyula
Dr. Tabák Ádám

SE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika

Dicséret

Jordán Zsófia
Tokodi Zsófia

SE ÁOK V.

Cardio-pulmonális eltérések gyermekkori hematológiai malignitásokban

Dr. Kovács Gábor
Dr. Németh Ágnes

SE ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dicséret

Lőrinczy Emese
Perneczki Andrea

SE ÁOK V.

Az anorexia nervosa gyermek- és serdülőkorban

Dr.Pászty Bea

SE ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dicséret

Turóczi Zsolt
Czigány Zoltán

SE ÁOK V.
SE ÁOK VI.

Verőérrekonstrukciók szövődményei és kezelésük. Kísérletes és klinikai megfontolások

Dr. Szíjártó Attila PhD

SE ÁOK I. sz. Sebészeti Klinika

Dicséret

 

 

 

 

Beérkezett összesen 81 pályamű:

 

 

Helyezés

Egyszerzős

Kétszerzős

Összesen

I. helyezésre javasolt

17

2

19

II. helyezésre javasolt

18

3

21

III. helyezésre javasolt

5

1

6

Rektori Dicséretre javasolt

23

6

29

 

Összesen:

75

 

 

Díjazott összesen 75 pályázat.

 

 

 

Budapest, 2012. május 7.

 

 

 

GRATULÁLUNK A DÍJAZOTT ÉS A PÁLYÁZATON RÉSZT VEVŐ HALLGATÓINKNAK!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Rektori Pályamunka díjátadó ünnepségének dátuma és helyszíne:

2012. június 14. (csütörtök), 14 óra  Semmelweis Szalon  (Rektori épület, Üllői út 26., 1 emelet)