Rektori pályamunka értékelése

A rektori pályamunkákért járó kreditpontok akkor kerülnek be az indexbe, ha a TDK-munkáért szerzett kreditpontokkal együtt az összpontszám nem haladja meg a 4-et.

A kreditpontok indexbe vezetését az indexek dékáni hivatalba történő leadása után a TD-koordinátor végzi. A rektori pályamunkáért szerezhető kreditekről honlapunkon bővebb felvilágítás olvasható (TDK > Diákköri tagság, igazolások, kreditpontok > Kreditpontok).