A Tudományos Diákköri Tanács tagjai

A Tudományos Diákköri Tanács tagjai

 

Dr. Bánhegyi Gábor egyetemi tanár, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella  tszvez. főiskolai tanár, Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék

Dr. Csete Dániel egyetemi tanársegéd, a Korányi Frigyes Szakkollégium

Dr. Darvas Katalin Professor Emerita, ny. egyetemi tanár, I. sz. Sebészeti Klinika

Dr. Kovács Gábor egyetemi docens, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Kállai-Szabó Nikolett adjunktus, Gyógyszerészeti Intézet

Dr. Kőhidai László egyetemi docens, Genetikai, Sejt- és Immunbiológia Intézet

Dr. Lohinai Zsolt egyetemi docens, Konzerváló Fogászati Klinika

Dr. Nagy Klaudia Vivien központi gyakornok, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Dr. Pilinszki Attila adjunktus, Mentálhigiéné Intézet

Dr. Prohászka Zoltán egyetemi tanár, III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, Városmajor Szív- és Érsebészeti Klinika, Érsebészeti Tanszék

Dr. Földvári-Nagy Lászlóné Dr. Lenti Katalin főiskolai tanár, Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék

Dr. Szabó Attila igazgató, egyetemi tanár,  I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Szijártó Attila egyetemi docens, igazgatóhelyettes,  I. Sz. Sebészeti Klinika

Dr. Tábi Tamás adjunktus, Gyógyszerhatástani Intézet

Dr. Toldi Gergely egyetemi tanársegéd, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Törő Klára egyetemi docens, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

Dr. Varga Gábor egyetemi tanár, Orálbiológia Tanszék

Dr. Várnai Péter egyetemi tanár, Élettani Intézet

Farkas Cecília ETK Táplálkozástudományi MSc hallgató

Dr. Farkasdi Sándor Ph.D hallgató, FOK Orálbiológiai Tanszék

Dr. Karády Júlia Ph.D hallgató, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Szilvay András  hallgató


Dr. Kálmán Fanni Sára Ph.D hallgató,Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Dr. Perge Péter rezidens, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Dr. Herczeg Szilvia Ph.D hallgató, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Szécsényi-Nagy Balázs EKK

Elekes Orsolya hallgató

Czumbel Márk hallgató

Koós Olivér hallgató