A 2011. év Mestertanár Aranyérmes kitüntetettjei

Az OTDT Mestertanár Aranyérem kitüntetést adományoz 47 egyetemi és főiskolai oktatónak, kutatónak, elismerve ezzel tehetséggondozó, a TDK iránt elkötelezett tevékenységüket.

2011-ben a Semmelweis Egyetem négy professzora kapta meg e neves kitüntetést.

Mestertanár Aranyérem kitüntetésben azon oktatók és kutatók részesülhetnek, akik az egyetemisták és a főiskolások tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

 

Az OTDT szakmai bizottságai által tett felterjesztések alapján választották ki azt a 47 egyetemi és főiskolai oktatót, kutatót, akiknek tehetséggondozó, a TDK iránt elkötelezett tevékenységét az OTDT 2011-ben Mestertanár Aranyérem kitüntetéssel ismeri el.

 

 

Idén Egyetemünk négy professzora kapta meg az elismerést:

 

az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióban:

  • Prof. Dr. Noszál Béla (SE GYTK)
  • Prof. Dr. Varga Gábor (SE FOK)

 

a Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióban:

  • Prof. Dr. Pavlik Gábor (SE TF)
  • Prof. Dr. Radák Zsolt (SE TF).

 

 

A teljes lista az OTDT honlapján érhető el. (További öt Mestertanár Aranyérem odaítéléséről az OTDT Elnöksége dönt majd augusztusi ülésén.)

 

 

A Tudományos Diákköri Tanács szívből gratulál a díjazottaknak.