Pályázat pénzjutalomra elsőszerzős cikkért

A Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa úgy döntött, hogy az impakttal rendelkező tudományos folyóiratokban megjelenő elsőszerzős cikkek szerzőit pénzjutalomban részesíti.

Egyetemünk diákkörös hallgatói diákköri éveik alatt egyre több olyan, in extenso (nem abstract és nem review jellegű) elsőszerzős cikket közölnek, amely impakttal rendelkező nemzetközi tudományos folyóiratban lát napvilágot.

Ezen kiemelkedő teljesítmények elismerésére és bátorítására a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa úgy döntött, hogy e cikkek szerzőit pénzjutalomban részesíti, és mind a szerzők, mind témavezetőik nevét honlapján, illetve a Semmelweis Egyetem hasábjain nyilvánosságra hozza. A pénzjutalom összege a cikkeket közlő újság impakt faktorától függ. Ha a folyóirat az adott szakterület PhD követelményeinek megfelelő impakt-szintet (l. az egyetem Doktori Szabályzatának 3. melléklete, www.phd.sote.hu) eléri, a jutalom a Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse kitüntetéssel egyenértékű összeg, 50 eFt. 75% esetén 40, 50% esetén 25, 25% esetén 10 eFt.

A pénzjutalmakat a tanúsító oklevéllel együtt az egyetem TDK konferenciájának megnyitó ünnepségén adjuk át. A külföldön készült cikkeket is elfogadjuk, de csak akkor, ha a Semmelweis Egyetem mint kutatóhely neve is szerepel az adott folyóiratban. Ezúton is kérjük a diákkörösöket és a TDK felelősöket, hogy amennyiben ilyen cikkről tudomást szereznek, jelentsék be a koordinátornál e-mailben, vagy személyesen a Nagyvárad téri Elméleti Tömb fszt. 4. szám alatt.

A pályázatokat a Semmelweis Tudományos Diákköri Alapítvány kuratóriuma bírálja el.


2002. évi díjazottak:
Moskwa Patryk, Ligeti Erzsébet professzor asszony diákkörös hallgatója, akit a TDK Tanács 40 eFt pénzjualomban részesített.
Patryk M., Dagher MC, Paclet MH, Morel F and Ligeti E (2002) Participation of Rac GTPase activating proteins in the deactivation of the phagocytic NADPH oxidase. Biochemistry 41, 10710-10716. IF: 4,064
Wittmann Gábor, Liposits Zsolt professzor úr diákköröse, aki 10 eFt pénzjutalmat kapott.
Wittmann G, Liposits Z, Lechan RM, Fekete C: Medullary adrenergic neurons contribute to the neuropeptide Y-ergic innervation of hypophysiotropic thyrotropin-releasing hormone- synthesizing neurons in the rat. Neurosci Lett. 2002 May 10;324(1):69-73. IF: 2,100
 
2003. évi díjazottak
Horváth Béla András, prof. dr. Sándor Péter és dr. Benyó Zoltán diákköröse, aki 50 eFt pénzjutalmat kapott.
Horvath B, Hrabak A, Kaldi K, Sandor P, Benyo Z.: Contribution of the heme oxygenase pathway to the maintenance of the hypothalamic blood flow during diminished nitric oxide synthesis. J Cereb Blood Flow Metab. 2003 Jun;23(6):653-7. IF: 5,297
Hegedüs Márton, dr. Fekete Andrea diákköröse, aki 22 eFt pénzjutalmat kapott.
M. Hegedüs, K. Módos, Gy. Rontó and A Fekete: Validation of Phage T7 Biological Dosimeter by Quantitative Polymerase Chain Recirculation Using Short and Long Segments of Phage T7 DNA. Photochemistry and Photobiology. 2003, 78(3):213-220 IF: 2,241
Szmola Richárd, dr. Sasvári Mária diákköröse, aki 50e Ft pénzjutalmat kapott.
Szmola R. Kukor Z, Sahin-Tóth M. Human mesotrypsin is a unique digestive protease specialized for the degradation of trypsin inhibitors J Biol. Chem 2003 278(49) 48580-48589 IF: 6,7

2004. évi díjazottak
Széplaki Gábor, dr. Varga Lilian diákköröse, aki 50 e Ft pénzjutalmat kapott.
Szeplaki G, Prohaszka Z, Duba J, Rugonfalvi-Kiss S, Karadi I, Kokai M, Kramer J, Füst Gy, G, Kleiber M, Romics L, Varga L:  Association of high serum concentrationof the third component of complement (C3) with pre-existing severe coronary artery disease  and new vascular events in women. Atherosclerosis 2004 177(2): 383-389 IF: 3,333
Vág Tibor és Sonkoly Enikő, dr. Ongrádi József diákkörösei, akik együttesen 50e Ft pénzjutalmat kaptak.
Vág T, Sonkoly E, Kemény B, Kárpáti S, Horváth A, Ongrádi J: Familiar occurence of papular purpuric "gloves-and socks" syndrome with human herpesvirus-7 and human parvovirus B19 infection. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEAVD) 2004, 18, 636-645 IF: 1,021
Vág T, Sonkoly E, Kemény B, Kárpáti S,  Ongrádi J: Avidity of antibodies to human herpesvirus-7 suggestes primary infection in young adults with pityriasis rosea. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEAVD) 2004, 18, 736-748 IF: 1,021

2005. évi díjazottak
Bödör Csaba, dr. Matolcsy András diákköröse, aki 35 eFt pénzjutalmat kapott.
Bödör Cs, Bognár A, Reiniger L,  Szepesi Á, Tóth E, Kopper L, Matolcsy A:   Aberrant somatic hypermutation and expression of activation-induced cytidine deaminase mRNA in mediastinal large B-cell lymphoma Br J Haematol. 2005 129(3): 373-376 IF: 3,267
Széplaki Gábor, dr. Varga Lilian diákköröse, aki 50 eFt pénzjutalmat kapott.
Széplaki G, Varga L, Valentin S, Kleiber M,  Karadi I, Romics L, Füst Gy, Farkas H:  Adverse effects of danazol prophylaxison the lipid profiles of patiens with hereditary angioedema J. Allergolgy Clin. Immunol 2005 115(4): 864-869 IF: 6,831
Margittai Éva, dr. Csala Miklós diákköröse, aki 32  eFt pénzjutalmat kapott.
Margittai É, Bánhegyi G, Kiss A, Nagy G, Mandl J, Schaff Zs, Csala M: Scurvy Leads to Endoplasmic Reticulum Stress and Apoptosis in the liver of guinea Pigs J. Nutr. 2005 135(11): 2530-2534 IF: 3.2

2006. évi díjazottak
Mándi Miklós, dr. Bak Judit diákköröse, aki 43  eFt pénzjutalmat kapott.
Mándi M, Tóth B, Tímár Gy, Bak J: Ca2+ release triggered by NAADP in hepatocyte microsomes Biochem J. 2006 15; 395(2):233-238 IF: 4,278
Oded Goren, dr. Kálmán Mihály diákköröse, aki 13  eFt pénzjutalmat kapott.
Oded Goren, Adorján I, Kálmán M Heterogeneous occurrence of aquaporin-4 in the ependyma and in the circumventricular organs in rat and chicken Anat Embryol 2006 211(2)155-172 IF: 1,254
György Bence, dr. Buzás Edit diákköröse, aki 36  eFt pénzjutalmat kapott.
György B, Tóth E, Tarcsa E, Falus A, Buzás E: Citrullination: a posttranslational modification in health and disease J. Biochem Cell Biol 2006 38;(10):1662-1677 IF: 3,600
Konta Laura, dr. Csala Miklós diákköröse, aki 36  eFt pénzjutalmat kapott.
Konta L, Colucci A, Giunti R, Magyar J, Mandl J, Bánhegyi G, A Benedetti, Csala M: Green tea flavonols inhibit glucosidase Biomed. Pharmacology 2006 72; 640-648  IF: 3.617
Lenkey Nóra, dr. Mike Árpád diákköröse, aki 46  eFt pénzjutalmat kapott.
Lenkey N, Károly R, Kiss J P, Szász BK, Vizi E Sz,  Mike Á: The mechanism of activity-dependent sodium channel inhibition by the antidepressants fluoxetine and desipramine Molecular Pharmacology 2006 by publisher IF: 4.612
Maurovich Horvát Pál, dr. Merkely Béla diákköröse, aki 45  eFt pénzjutalmat kapott.
Maurovich HP, Massaro J, Fox CS, Moselweski F, O'Donnell CJ, Hoffmann U: Comparison of anthropometric, area- and volumebased assessment of abdominal subcutaneous and visceral adipose volumes using multi-detector computed tomography International Journal of Obesty 2007  31(3) 500-506 IF: 4.482
Szanda Gergő, dr. Spat András diákköröse, aki 50  eFt pénzjutalmat kapott.
Szanda G, Koncz P, Várnai P, Spat A: Mitochondrial Ca2+ uptake with and withhout the formation of high-Ca2+ microdomains Cell Calcium 2006 40(5-6)527-537  IF: 5.002
Pintér Alexandra, dr. Kollai Márk diákköröse, aki 26  eFt pénzjutalmat kapott.
Pintér A, László A, Mersich B, Kádár K and Kollai M: Adaptation. of baroreflex function to increased carotid artery stiffening in patients with transposition of great arteries Clinical Science 2007 by publisher  IF: 2.617
Révész Katalin és Tüttő Anna, dr. Csala Miklós diákkörösei, akik együtt 48  eFt pénzjutalmat kaptak.
Révész K, Tüttő A , Margittai É, Bánhegyi G, Magyar É. J, Mandl J, Csala M: Glucuronide transport across the endoplasmic reticulum memebrane is inhibited by  epigallocatechin gallate and other green tea polyphenols The International Journal of Biochemistry &Cell Biology 2007 39; 922-930  IF: 4.804
György Bence, dr. Buzás Edit diákköröse, aki 15  eFt pénzjutalmat kapott.
György B,  Buzás E, Pásztói M, Jelinek I, Falus A,& Hans-Joachim Gabius: Carbohydrate recognition systems is autoimmunity Autoimmunity 2006 39;(8):691-704 IF: 1,500

2007. évi díjazottak
Szabadits Eszter és Cserép Csaba, dr. Nyíri Gábor diákkörösei, akik 50  eFt pénzjutalmat kaptak.
Szabadits E,  Cserép Cs, Ludányi A, Katona I, Javier Gracia-Llanes, Freund T, Nyíri G: Hippocampal GABAergic Synapses Possess the Molecular Machinery for Retrograde Nitric Oxide Signaling Jurnal of Neuroscience 2007 27(30):8101-8111 IF: 7,453
Karip Eszter, dr. Hunyady László diákköröse, aki 31 eFt pénzjutalmat kapott.
Karip E, Turu G, Süpeki K, Szidonya L,  Hunyady L: Cross-inhibition of angiotensin AT1  receptors supports the concept of receptor oligomerization  Neurochemistry International 2007(51):261-267 IF: 3,163
Pócza Péter, dr. Darvas Zsuzsa diákköröse, akik 47  eFt pénzjutalmat kapott.
Pócza P,  Süli-Varga H, Darvas Zs, Falus A: Locally generated VGVAPG and VAPG elastin-derived peptides amplify melanoma invasion via the galectin-3 receptor Jurnal of Cancer 2008 1;122(9):1972-80 IF: 4,693
Kaposi Ambrus, dr. Vásárhelyi Barna diákköröse, aki 33 eFt pénzjutalmat kapott.
Kaposi A, Veress G, Vásárhelyi B, Macardle P, Bailey S,  Tulassay T, Treszl A: Cytometry-acquired calcium-flux data analysis in activated lymphocytes. Cytometry A. 2008 73(3):246-53. IF:3,293
Békási Sándor, dr. Tihanyi Balázs diákköröse, aki 48 eFt pénzjutalmat kapott.
Békási S, Hany Kayed, Shereen Keleg, Christoph W Michalski, Thomas Giese, Helmut Friess and Jörg Kleeff: BGLAP is expressed in pancreatic cancer cells and increases their growth and invasion Molecular Cancer 2007 28;6:83() IF: 4,757
 
2008. évi díjazottak
György Bence, dr. Buzás Edit diákköröse, aki 40  eFt pénzjutalmat kapott.
György B, Tóthfalusi L,  Nagy Gy, Pásztói M, Géher P, Lőrinc Zs, Polgár A, Rojkovich B, Ujfalussy I, Poór Gy, Pócza P, Wiener Z, Misják P, Koncz Á, Falus A, and Buzás E:  Natural autoantibodies reactive with glycosaminoglycans in rheumatoid arthritis Arthritis Research & Therapy 2008 12;10(5) R110 IF: 4,035
Kolumbán Zsuzsa, dr. Jullow Jenő diákköröse, aki 50  eFt pénzjutalmat kapott.
Kolumbán Zs, Jullow J,  Viola A, Major T,  and Kolumbán G:  Prediction of volumetric change in the "triple ring" caused by glioma 1-125 brachytherapy  Neuro Oncology 2008 10(4):583-592 IF: 5,806
Toldi Gergely, dr. Vásárhelyi Barna és Treszl András diákköröse, aki 32  eFt pénzjutalmat kapott.
Toldi G, Svec P,  Vásárhelyi B,  Mészáros G, Rigó J, Tulassay T and Treszl A:  Decreased number of FoxP3+ regulatory T cell in preeclampsia  Acta Obstetricia et Gynecologica 2008  87: 1229-1233 IF: 1,274

2009. évi díjazottak
Kristóf Katalin, Dr. Bajtay Zsuzsa és Dr. Madách Krisztina diákköröse
Kristóf K, Madách K, Czaller I, Bajtay Zs, Erdei A: Mathematical analysis of clinical data reveals a homunculus of bacterial mimotopes protecting from autoimmunity via oral tolerance in human. Mol Immunol 2009 May; 46(8-9): 1673-1678., IF: 3.742
Mészáros Gergő, Dr. Vásárhelyi Barna diákköröse
Mészáros G, Szalay B, Toldi G, Mezei G, Lilla T, Vásárhelyi B, Cserháti E, Treszl A; FoxP3+ regulatory T cells in childhood allergic rhinitis and asthma. J Investig Allergol Clin Immunol 2009; 19(3):238-240., IF: 1.254

2010. évi díjazottak
Bagyura Zsolt, Prof. Dr. Kálmán Mihály volt diákköröse
Bagyura Z, Pócsai K, Kálmán M: Distribution of components of basal lamina and dystrophin- dystroglycan complex in the rat pineal gland - differences from the brain tissue and between the subdivisions of the gland. Histol Histophatol  (2010) 25: 1-14, IF:2.194
Marosi Attila, Prof. Dr. Noszál Béla diákköröse
Marosi A, Kovács Z, Béni S, Kökösi J, Noszál B: Triprotic acid-basemicroequilibria and pharmacokinetic seqelae of cetirizine. Eur.J.Pharm.Sci.37, 321-328, 2009., IF:3,650
Dr. Pócsai Károly, Prof. Kálmán Mihály diákköröse
Pócsai K, Bagyura Z, Kálmán M: Components of the basal lamina and dystrophin-dystroglycan complex in the neurointermediate lobe of rat pituitary gland: different localizations of beta-dystroglycan, dystrobrevins, alpha1-syntrophin, and aquaporin-4. The Journal of Histochemistry & Cytochemistry IF:2,823
Toldy Gergely, Prof. Dr. Rigó János és Dr. Vásárhelyi Barna diákköröse
Toldi G, Stenczer B, Molvarec A, Takats Z, Beko G, Rigo J Jr, Vasarhelyi B: Hepcidin concentrations and iron homeostasis in preeclampsia. Clin Chem Lab Med. 2010, in press. IF:1,888
Toldi G, Stenczer B, Treszl A, Kollar S, Molvarec A, Tulassay T, Rigo J Jr, Vasarhelyi B: Lymphocyte calcium influx characteristics and their modulation by Kv1.3 and IKCa1 channel inhibitors in healthy pregnancy and preeclampsia. Am J Reprod Immunol. 2010, in press. IF: 2.172
Toldi G, Treszl A, Pongor V, Gyarmati B, Tulassay T, Vasarhelyi B: T-lymphocyte calcium influx characteristics and their modulation by Kv1.3 and IKCa1 channel inhibitors in the neonate. Int Immunol. 2010, in press. IF: 3.181
Toldi G, Vasarhelyi B, Kaposi AS, Meszaros G, Panczel P, Hosszufalusi N, Tulassay T, Treszl A: Lymphocyte activation in type 1 diabetes mellitus: the increased significance of Kv1.3 potassium channels. Immunol Lett. 2010, in press. IF: 2.906

2011. évi díjazottak
Egervári Gábor,
Dr. Sebestyén Anna (I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet) diákköröse.
Egervari G, Mark A, Hajdu M, Barna G, Sapi Z, Krenacs T, Kopper L, Sebestyen A. Mitotic lymphoma cells are characterized by high expression of phosphorylated ribosomal S6 protein. Histochem Cell Biol 2011, 135: 409-417, IF: 3.021
Mészáros Gergő,
Dr. Vásárhelyi Barna (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika) diákköröse.
Mészáros G, Szalay B, Toldi G, Kaposi A, Vásárhelyi B, Treszl: A Kinetic Measurements Using Flow Cytometry: New Methods for Monitoring Intracellular Processes. Assay Drug Dev Technol IF: 2.7
Mihalik Ágoston, Prof. Dr. Csermely Péter (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet) diákköröse.
Mihalik Á, Csermely P. Heat shock partially dissociates the overlapping modules of the yeast protein-protein interaction network: a systems level model of adaptation. PLoS Computational Biology 7 (2011), IF: 5.515
Dr.Toldi Gergely, Dr. Vásárhelyi Barna, Prof. Dr. Rigó János és Dr. Molvarec Attila (I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika) diákköröse.
Toldi G, Kaposi A, Zsembery Á, Treszl A, Tulassay T, Vásárhelyi B. Human Th1 and Th2 lymphocytes are distinguished by calcium flux regulation during the first ten minutes of lymphocyte activation. Immunobiology. 2011, IF: 4.114
Toldi G, Molvarec A, Stenczer B, Müller V, Eszes N, Bohács A, Bikov A, Rigó J Jr, Vásárhelyi B, Losonczy G, Tamási L. Peripheral Thelper1/Thelper2/Thelper17/ regulatory T cell balance in asthmatic pregnancy. Int Immunol. 2011, IF: 3.301
Toldi G, Folyovich A, Simon Z, Zsiga K, Kaposi A, Mészáros G, Tulassay T, Vasarhelyi B. Lymphocyte calcium influx kinetics in multiple sclerosis treated without or with interferon beta. J Neuroimmunol. 2011, IF: 2.901
Toldi G, Bíró E, Szalay B, Stenczer B, Molvarec A, Rigó J Jr, Vásárhelyi B, Bekő G. Soluble urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) levels in healthy pregnancy and preeclampsia. Clin Chem Lab Med. 2011, IF: 2.069
Toldi G, Rigo J Jr, Stenczer B, Vasarhelyi B, Molvarec A. Increased prevalence of IL-17-producing peripheral blood lymphocytes in preeclampsia. Am J Reprod Immunol. 2011, IF: 2.451

2012. évi díjazottak
Bajnok Anna, Dr. Toldi Gergely (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika) diákköröse
Anna Bajnok, Ambrus Kaposi, László Kovács, Barna Vásárhelyi, Attila Balog, and Gergely Toldi Cytometry Part A Analysis by flow cytometry of calcium influx kinetics in peripheral lymphocytes of patients with rheumatoid arthritis. IF 3.729
Kollár Szonja, Dr. Toldi Gergely (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika) diákköröse
Kollár S, Sándor N, Molvarec A, Stenczer B, Rigó J Jr, Tulassay T, Vásárhelyi B, Toldi G. The prevalence of intracellular galectin-1-expressing lymphocytes in umbilical cord blood in comparison with adult peripheral blood. Biol Blood Marrow Transplant. 2012, in press. IF: 3.275
Janicsek Zsófia,
Dr. Kiss Levente (Humán Élettani Intézet) diákköröse.
Mónika Szepes, Zsófia Janicsek, Zsolt Benkő, Attila Cselenyák and Levente Kiss. Pretreatment of therapeutic cells with poly (ADP-ribose) polymerase inhibitor enhances their efficacy in an in vitro model of cell-based therapy in myocardial infarct. International Journal of Molecular Medicine, 2012, IF, 1.573
Szepes Mónika, Dr. Kiss Levente (Humán Élettani Intézet) diákköröse.
Mónika Szepes, Zsófia Janicsek, Zsolt Benkő, Attila Cselenyák and Levente Kiss. Pretreatment of therapeutic cells with poly (ADP-ribose) polymerase inhibitor enhances their efficacy in an in vitro model of cell-based therapy in myocardial infarct. International Journal of Molecular Medicine, 2012, IF, 1.573

2013. évi díjazottak
Molnár István,
Dr. Szalai István (ELTE TTK Kémiai Intézet Analitikai Kémiai Tanszék) diákköröse
Molnár István, Takács Nándor, Csörgei-Kurin Krisztina, Orbán Miklós, Szalai István. Some General Features in the Autocatalytic Reaction between Sulfite Ion and Different Oxidants. International Journal of Chemical Kinetics IF: 1,187
Molnár István, Csörgei-Kurin Krisztina, Orbán, Miklós, Szalai István. Generation of spatiotemporal calcium patterns through coupling a pH oscillator to a complexation equilibrium. Chem Commun. IF: 6,378

Gaál Anikó, Dr. Szoboszlai Norbert (ELTE TTK Kémiai Intézet) diákköröse
Gaál Anikó, Orgován G, Polgári Z, Réti A, Mihucz VG, Bősze S, Szoboszlai N, Streli C. Complex forming competition and in-vitro toxicity studies on the applicability of di-2-pyridylketone-4,4,-dimethyl-3-thiosemicarbazone (Dp44mT) as a metal chelator. Journal of Inorganic Biochemistry. IF: 3,197
Dr. Orosz Ádám Péter,
Dr. Csík Gabriella diákköröse (Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)
Orosz Ádám, Mező Gábor, Herényi Levente, Jan Habdas, Majer Zsuzsa, Beata Myśliwa-Kurdziel, Tóth Katalin, Csík Gabriella. Binding of new cationic porphyrin-tetrapeptide conjugates to nucleoprotein complexes. Biophysical Chemistry. IF: 2,283

Benke Kálmán, Dr. Szabolcs Zoltán diákköröse (Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika)
Benke Kálmán, Ágg Bence Károly, Szilveszter Bálint, Tarr Ferenc, Nagy Zsolt B, Pólos Miklós, Daróczi László, Merkely Béla, Szabolcs Zoltán. The role of transforming growth factor-beta in Marfan syndrome. Cardiology Journal. IF: 1,147

Dr. Haraszti Réka Ágnes, Dr. Káldi Krisztina diákköröse (Élettani Intézet)
Haraszti Réka Ágnes, Ella Krisztina, Gyöngyösi Norbert, Till Roenneberg, Káldi Krisztina. Social jetlag negatively correlates with academic performance in undergraduates. Chronobiology International. IF: 4,350

2014. évi díjazottak
Mikes Bálint
, Prof. dr. Prohászka Zoltán, (III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Füst György Komplement Diagnosztikai Laboratórium) diákköröse
Mikes B, Sinkovits G, Farkas P, Csuka D, Schlammadinger A, Rázsó K, Demeter J, Domján G, Réti M, Prohászka Z. Elevated plasma neutrophil elastase concentration is associated with disease activity in patients with thrombotic thrombocytopenic purpura. Thrombosis Research, 2014 Apr.; Vol. 133, Issue 4, p616–621. IF: 3,133

Brunner Alexandra, Dr. Ostorházi Eszter (Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) diákköröse
Alexandra Brunner, Eva Nemes-Nikodem, Noemi Mihalik, Marta Marschalko, Sarolta Karpati and Ostorhazi Eszter. Incidence and antimicrobial susceptibility of Neisseria gonorrhoeae isolates from patients attending the National Neisseria gonorrhoeae Reference Laboratory of Hungary. BMC Infectious Diseases 2014, 14:433. IF: 2,561
Jaczó Zsuzsanna, 
Dr. Rónai Zsolt (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet) diákköröse
Zsuzsanna Jaczó, Eszter Pál, Réka Dénes, Anikó Somogyi, Mária Sasvári-Székely, András Guttman and Zsolt Rónai. Rapid Analysis of Colipase Gene Variants by Multicapillary Electrophoresis, Electrophoresis. Nyomtatás alatt, IF: 3,161

2015. évi díjazottak
Berta László, 
Dr. Toldi Gergely (I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika) diákköröse
Enikő Grozdics*, László Berta*, Anna Bajnok, Gábor Veres, István Ilisz, Péter Klivényi, János Rigó Jr, László Vécsei, Tivadar Tulassay, Gergely Toldi
B7 costimulation and intracellular indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO) expression in peripheral blood of healthy pregnant and non-pregnant women
BMC Pregnancy Childbirth. 2014; 14: 306. doi: 10.1186/1471-2393-14-306. IF: 2,190
*: megosztott elsőszerzőség
Jánoska Ádám, Dr. Tóth Gergő és Dr. Noszál Béla (Gyógyszerészi Kémiai Intézet) diákköröse
Gergő Tóth*, Ádám Jánoska*, Zoltán-István Szabó, Gergely Völgyi, Gábor Orgován, Lajos Szente, Béla Noszál. Physicochemical characterization and cyclodextrin complexation of erlotinib, Supramol Chem. 2016, doi: 10.1080/10610278.2015.1117083. IF: 2,394
*: megosztott elsőszerzőség
Holczer Marianna, Márton Margita Ágnes, Dr. Kapuy Orsolya (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet) diákkörösei
Marianna Holczer*, Margita Márton*, Anita Kurucz, Gábor Bánhegyi, Orsolya Kapuy

A comprehensive systems biological study of autophagy-apoptosis crosstalk during endoplasmic reticulum stress. Biomed Res Int. 2015; 2015: 319589. doi: 10.1155/2015/319589. IF:1,579
*: megosztott elsőszerzőség


Mind a diákkörös hallgatónak, mind témavezetőjének gratulálunk az elért eredményhez!

TDK Tanács