Utazási támogatás

A Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet TDK-hallgatók külföldi kongresszusi részvételének, ill. tanulmányútjának támogatására. A támogatás összege útiköltségre vagy részvételi díjra* fordítható.

Pályázati feltételek

 • a Semmelweis Egyetem valamelyik karának (ÁOK, EKK, ETK, FOK, GYTK) hallgatója;
 • a SE TDK-konferencián előadása díjat nyert;
 • szerző(társ) a külföldi kongresszuson bemutatandó anyagban; TDK konferencián díjat nyert anyaga része a külföldi kongresszuson bemutatandó előadásnak.

A pályázat tartalma

Kongresszusi részvétel esetén:

 • a kongresszusi körlevél másolata, amelyben a részvételi díj összege található;
 • a benyújtott előadáskivonat másolata;
 • az előadás elfogadásáról szóló igazolás
 •  rövid szakmai (maximum 1 oldalas) önéletrajz;
 • költségtervezet (regisztráció, szállás, utazás költségei)

Tanulmányút esetén:

 • a fogadó intézmény vezetőjétől (ill. annak megbízottjától) a hallgatónak szóló meghívó vagy befogadó nyilatkozat;
 • a hallgatót foglalkoztató intézet/klinika igazgatójának ajánlása;
 • a hallgató által megfogalmazott szakmai indoklás, kb. fél oldal terjedelemben.
 • rövid szakmai (maximum 1 oldalas) önéletrajz;
 • árkalkuláció az útiköltségről


Az elbírálásról

 • az elbírálásnál előnyben részesülnek az első szerzők;
 • az elbírálásnál előnyben részesülnek az első díjasok;
 • egy munkacsoportból ugyanarra a konferenciára csak egy hallgató kaphat támogatást.

 

A pályázatokat a TDK koordinátoránál kell beadni.

A határidő folyamatos! A leadott pályázatok elbírálása havonta történik. Támogatásra korlátozott keret áll rendelkezésre.

A nyertes pályázókkal az Egyetem megbízási szerződést köt. A támogatás csak az Egyetem által lebonyolított közbeszerzési eljárás révén valósítható meg. Kérjük ezért a hallgatókat, hogy pályázatukat minimum 8 héttel a regisztrációs határidő lejárta előtt nyújtsák be, és csak a gazdasági ügyintéző instrukciói alapján kezdjék meg az utazás szervezését!

*A támogatás csak abban az esetben fordítható részvételi díjra, amennyiben az absztrakt elfogadása után lehet/kell regisztrálni az adott kongresszusra.