Utazási támogatás

 A Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet TDK-s hallgatók külföldi kongresszusi részvételének, ill. tanulmányútjának támogatására. A támogatás összege útiköltségre vagy részvételi díjra fordítható.

Pályázati feltételek:

 • a Semmelweis Egyetem valamelyik karának (ÁOK, EKK, ETK, FOK, GYTK) hallgatója;
 • a SE TDK konferencián előadása díjat nyert;
 • szerző(társ) a külföldi kongresszuson bemutatandó anyagban; TDK konferencián díjat nyert anyaga része a külföldi kongresszuson bemutatandó előadásnak.

A pályázat tartalma

Kongresszusi részvétel esetén:

 • a kongresszusi körlevél másolata, amelyben a részvételi díj összege található;
 • a benyújtott előadáskivonat másolata;
 • az előadás elfogadásáról szóló igazolás
 • rövid szakmai (maximum 1 oldalas) önéletrajz;
 • költségtervezet (regisztráció, szállás, utazás költségei)

Tanulmányút esetén:

 • a fogadó intézmény vezetőjétől (ill. annak megbízottjától) a hallgatónak szóló meghívó vagy befogadó nyilatkozat;
 • a hallgatót foglalkoztató intézet/klinika igazgatójának ajánlása;
 • a hallgató által megfogalmazott szakmai indoklás, kb. fél oldal terjedelemben.
 • rövid szakmai (maximum 1 oldalas) önéletrajz;
 • árkalkuláció az útiköltségről

Az elbírálásról:
 • az elbírálásnál előnyben részesülnek az első szerzők;
 • az elbírálásnál előnyben részesülnek az első díjasok;
 • egy munkacsoportból ugyanarra a konferenciára csak egy hallgató kaphat támogatást.

A pályázatokat a TDK koordinátoránál kell beadni.

A határidő folyamatos! A leadott pályázatok elbírálása kéthavonta történik. Támogatásra korlátozott keret (500 ezer Ft) áll rendelkezésre.